Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työympäristö kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan murros, työn jatkuva muutos ja yhteiskunnan haasteet ovat lisänneet turvallisuusuhkia sekä psyykkistä ja sosiaalista kuormitusta alalla toimiville. Myös työtilojen huonosta kunnosta aiheutuu paljon ylimääräistä harmia.

Alan työ- ja virkatehtävien tavoitteet määritellään erityislainsäädännössä ja muissa valtakunnallisissa normeissa. Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen järjestäjän tehtävistä, tavoitteista ja velvollisuuksista säädetään lailla.  

Henkilöstön ja oppilaan turvallisuus ja hyvinvointi liittyvät usein vahvasti toisiinsa.

Tapaturma-ja sairauspoissaolotilastoja

Työturvallisuutta hallitaan hyvillä käytännöillä

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työsuojelun yhteistoiminta

Väkivalta ja väkivallan uhka

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Somehäirintä ja maalittaminen

Digitalisaatio muuttaa työtä

Digitalisaation vaaroja

Tilasuunnittelu

Selätetään sisäilmaongelmat

Muutosjohtaminen

Pedagoginen hyvinvointi

Työterveysyhteistyö

Ajankohtaista

Koulutuksia

Ota yhteyttä!