Gå till innehållet

Utgångspunkt

Aurinkokiven koulu i Kivistö i Vanda blev en enhetsskola hösten 2019 och redan från början hade skolans ledning och ledningsgrupp tanken att man fäster uppmärksamhet vid personalens välbefinnande och utvecklingen av samarbetet samt sammanhållningen.

Början gick bra, men coronan begränsade mycket av de gemensamma aktiviteterna. Då uppstod behovet av ytterligare stöd. Skolan ansökte om finansiering för ett projekt som skulle förbättra arbetshälsan.  

Åtgärder

Processen inleddes redan medan man ansökte om finansiering tillsammans med en utomstående tjänsteleverantör. När finansieringen hade säkerställts höll tjänsteleverantören den första coachningen för ledningsgruppen. Därefter hölls en gemensam grundutbildning för undervisningspersonalen och assistenterna om grunderna i positiv psykologi som ligger bakom processen.

Målet med helheten är att skapa en ny, gemensam verksamhetskultur i skolan som stödjer välbefinnandet och genom personalens välbefinnande även elevernas välbefinnande samt kompanjonlärarskapet.

Under det gångna läsåret 2021–2022 hölls fyra coachningar för både ledningsgruppen och personalen. Samtidigt inleddes utvecklingen av mentorverksamhet för nya lärare.

Hur går man vidare?

Under det kommande läsåret planeras fler coachningar för både ledningsgruppen, personalen och mentorerna.

Kontaktperson

Sanna Puputti, elevhandledare, Aurinkokiven koulu i Vanda