Gå till innehållet

”Resultaten från arbetsklimatenkäten har kommit. Områdena som kräver utveckling är tydliga, och det är väldigt viktigt att samla ihop gruppens förslag på lösningar. Vad skulle vara ett enkelt och fungerande sätt att tillämpa resultaten i det dagliga arbetet?”

Område: allmän metod, som kan tillämpas för olika ändamål

Tidsanvändning: från en halv timme till en timme, kräver förberedelser

Tillbehör: bord, blädderblock eller engångsborddukar, tusch

Beskrivning av metoden

Plocka centrala utvecklingsområden ur rapporten över arbetsplatsutredningen eller resultaten från arbetsklimatenkäten.

Placera lika många bord som utvecklingsområden i arbetsutrymmet. Lägg ett papper från ett blädderblock eller en engångsbordduk på varje bord. Skriv ett utvecklingsområde på pappret. Lämna åtminstone en tusch på varje bord.

Dela in deltagarna i lika många smågrupper som det finns utvecklingsområden (gärna 4–5 personer/grupp). Be grupperna att gå till ett bord och välja en person som sekreterare. Berätta att varje grupp ska gå runt till alla bord, förutom sekreteraren som står kvar.

Be grupperna att diskutera utvecklingsområdena på borden: Vad kunde vi konkret göra för att situationen skulle utvecklas i en bättre riktning? Sekreteraren skriver idéerna på blädderblocket eller bordduken.

Efter cirka 10 minuter går gruppen vidare till nästa bord, där diskussionen fortsätter efter att sekreteraren har berättat kort om tidigare idéer.

Grupperna fortsätter att gå runt tills alla har besökt varje bord.

Slutligen presenterar sekreterarna för alla de idéer man skrivit upp under omgångarna.