Gå till innehållet

”Puh. Vilket möte. Jag pratade mycket själv, och av någon anledning blev gänget inte motiverat att lösa situationen tillsammans. Hur gör skickliga kolleger i en motsvarande situation?”

Område: mötespraxis, utvecklingssamtal, respons

Tidsanvändning: från en halv timme till en timme, kräver förberedelser

Tillbehör: blädderblock, tusch, papper och penna för anteckningar

Beskrivning av metoden

Skriv följande inledningar på ett blädderblock el.dyl.:

Be varje deltagare att fundera över sina egna önskemål och skriva ner dem. Ge deltagarna några minuter att fundera. Berätta att de kan ha flera önskemål för varje punkt. Önskemålen behöver inte sägas högt.

Bilda smågrupper. Ge grupperna cirka tio minuter för diskussion i smågrupper. Be grupperna att prata om sina önskemål och komplettera varje mening med ett gemensamt önskemål:

Be varje smågrupp att berätta sina önskemål. Skriv upp dem på blädderblocket.

Be ännu smågrupperna att komplettera meningen: För att våra tre önskemål ska kunna uppfyllas, är vi redo att…

Ge grupperna cirka fem minuter att komplettera meningen.

Be smågrupperna att berätta vad de är redo att göra för att utveckla era möten. Skriv upp dem på blädderblocket.

Ytterligare material