Gå till innehållet

Utgångspunkt

Resultaten av en arbetshälsoenkät som genomfördes i arbetsgemenskapen visade att många praktiska arrangemang kring arbetet krävde åtgärder. När man drev fram åtgärder ville man även stärka en öppen, diskuterande verksamhetskultur.

Vid planeringen av projektet, redan när man sökte finansiering, tog man med en utomstående tjänsteleverantör, för att få fram ett högklassigt program som betjänar arbetsgemenskapen så bra som möjligt.

Åtgärder

För varje månad ordnades handlett program, antingen som en verkstad kring ett visst ämne eller till exempel handledd verksamhet för återhämtning från arbetet. Verkstäderna handlade bl.a. om att bemöta andra, ge och ta emot respons samt konfliktlösning i arbetsgemenskapen. Med hjälp av vikarier hade var och en i något skede möjlighet att delta i verksamheten.

Personalen upplevde att det organiserade programmet var bra och att det gav upphov till en positiv diskussion. Verkstäderna upplevdes vara bra, diskussionen har varit livlig och givande. En öppen dialog mellan personalen och skolans ledning är viktigt och dessa tillfällen för diskussion har ordnats ännu oftare efter projektet. Vikten av diskussion och respons har betonats för personalen även när det gäller teamspecifik verksamhet.

Kontaktperson

Minna Viinamäki, rektor, Mylly-Antin koulu i Reso