Gå till innehållet

”Identifieringen av arbetets risk- och belastningsfaktorer startar igen. Hur kan jag motivera alla som arbetar inom mitt ansvarsområde att delta i bedömningen och ta upp väsentliga frågor?”

Område: allmän metod, som kan tillämpas för olika ändamål

Tidsanvändning: från en halv timme till en timme, kräver förberedelser

Tillbehör: sammanställning av säkerhetsobservationer, papper och penna för anteckningar, blädderblock, tusch

Beskrivning av metoden

Välj utgående från säkerhetsobservationerna en sak (utvecklingsområde) som anknyter till arbetet och som kräver utveckling och för vilken ni tillsammans ska komma på lösningar.

Be var och en att skriva ett utvecklingsområde som rubrik för de egna anteckningarna. Be deltagarna att först fundera själva över hur saken kunde lösas (Egna tankar). Se till att de får fundera i lugn och ro (ingen gemensam diskussion ännu).

Bilda par. Paren presenterar kort sina idéer för varandra och väljer därefter tillsammans 3–5 idéer eller lösningar, som de vill presentera för de andra. Skriv upp parens idéer på blädderblocket. Alternativt kan du be paren att själva skriva idén på ett A4-papper eller på en stor post-it-lapp (en idé/lapp) och sätta upp dem på väggen.

Be paren att kortfattat presentera de idéer eller lösningar de valt. Påminn vid behov att i detta skede bedömer man inte om idéerna skulle fungera i praktiken.

Berätta att alla har fem (tre) röster i sitt bruk. Be dem att ge en röst (dra ett streck) intill den idé, som de stöder som utvecklingsidé eller lösning. Berätta att fokus ligger på andras idéer: till exempel kan man ge en röst till sin egen idé och resten till andras idéer.

Härefter ska ämnena placeras i grupper. Gruppera tillsammans idéer och lösningar enligt understöd och tema.

Precisera slutligen genomförandet av de idéer och lösningar som fått flest stöd: ansvarsperson(er), tidtabell och bedömning av resultat eller effektivitet.  Ni kan även försöka lösa ett nytt utvecklingsobjekt.