Gå till innehållet

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, branschkommittén för textil- och skoindustrin
Innehåll:
Tuula Haavasoja Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Marja Liisa Haverinen Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Taru Reinikainen Fackförbundet Pro rf, Markku Aaltovirta Industrifacket rf, Raimo Kilpiäinen Yhteinen Toimialaliitto ry, Pasi Paukkonen Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2022
ISBN (pdf):
ISBN 978-951-810-835-4
Branscher:
Textil- och skoindustri
Former:
PDF