Gå till innehållet

”Diskussioner om olycksfall eller tillbud styrs lätt in på frågan om vem som är skyldig och dem som agerat tvärtemot instruktionerna. Hur kunde jag styra diskussionen så att vi kommer åt grundorsakerna?”

Område: säkerhetsobservationer, utredning av risker, arbetarskyddskulturen

Tidsanvändning: Högst en halv timme, kräver en del förberedelser

Tillbehör: sammanställning av säkerhetsobservationer, papper och penna för anteckningar

Beskrivning av metoden

Diskutera helhetsbilden av observerade farliga situationer och tillbud till exempel på enhetens eller teamets möten en gång i kvartalet.