Gå till innehållet

Utgångspunkt

Arbetet för att främja psykisk hälsa har utgått från strategin. Under strategiperioden 2022–2025 vill man satsa bl.a. på psykiskt välbefinnande. Främjandet av psykiskt välbefinnande utgick inte enbart från den ökade mängden frånvaro till följd av psykisk ohälsa, utan från proaktiv satsning på en välmående och kompetent personal samt en positiv arbetsgivarbild.

Kommunens personaladministrativa strategi innehåller ett strategiskt program, Kompetens och förmågor, vars ena delprojekt är Ledning av arbetshälsan. Denna helhet innehåller även teman kring psykiskt välbefinnande. Samarbete har gjorts med Keva i Kevas pilotprojekt Mielenterveyden tuen polut (Stigar till stöd för den psykiska hälsan). 

Åtgärder

Man ansåg inte att det var nödvändigt att rikta utvecklingen endast mot att förbättra verksamhetsmodellen för aktivt stöd, utan man konstaterade att den nuvarande verksamhetsmodellen även kan tillämpas på stöd av psykiskt välbefinnande.

Man ville fokusera utvecklingen på att få ordning på grunderna och mer omfattande på arbetshälsan och dess ledning. Helheten kring ledning av arbetshälsan är uppdelad i åtgärder som omfattar hela strategiperioden.

Hur går man vidare?

Planen för arbetshälsa och psykiskt välbefinnande har preliminärt presenterats för cheferna. I fortsättningen drivs planen fram i samarbete med bl.a. kommunens ledningsgrupp, personalen och samarbetsorganen. De följande strategiårens mål och åtgärder kompletteras allt eftersom utvecklingen fortskrider. Utveckling och planer på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå styrs i fortsättningen även av resultaten från Pulssi-enkäten.

Följande års mål är bl.a. förberedelse av helheten kring karriärledning och utveckling av arbetsmiljöledning. Målet under det sista strategiåret är att ansöka om märket Må bra av jobbet. I utvecklingen av psykiskt välbefinnande ger kriterierna för Må bra av jobbet även en riktning för utvecklingen.

Kontaktperson

Ninni Korhonen, arbetarskyddschef, Tusby kommun