Gå till innehållet

Utgångspunkt

Varkaus stads främjande av psykisk hälsa inleddes till följd av förändringen i orsakerna till sjukfrånvaro. Utbrändhet och psykosocial belastning har också ökat.

Verksamhetsmodeller som stödjer psykisk hälsa har presenterats för Varkaus stads ledningsgrupp.

Åtgärder

Tjänsten erbjuds till chefer inom ramarna för det pågående TieTTy!-projektet, som erbjuder mångsidigt stöd för ledarskapets utmaningar och chefernas egen ork. TieTTy!-projektet är Siilinjärvi kommuns och Varkaus stads gemensamma projekt för främjande av arbetsförmågan.

Därtill tog staden i bruk Auntie-tjänster för att stärka välbefinnandet.

Kontaktpersoner

Antti Mäkinen, Varkaus stad

Jani Viljakainen, Varkaus stad