Gå till innehållet

Enhetlig verksamhet på arbetsplatsen förutsätter att det finns en enhetlig verksamhetsmodell för att förebygga, utreda och lösa störningar. Det harmoniserar uppfattningarna om hur man ska agera. Den egentliga verksamhetsmodellen kan vid behov förtydligas med närmare anvisningar. Verksamhetsmodellen ska behandlas i samverkan innan den tas i bruk. Vid utarbetande av modellen och kompletterande anvisningar är det bra att utnyttja observationer, kompetens och utvecklingsidéer från samarbetspersonal inom arbetarskyddet.

Det är bra att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda verksamhetsmodellen. Först är det bra att tillsammans fundera över vad verksamhetsmodellen syftar till och i vilka situationer den ska användas. Detta hjälper till att förstå det centrala innehållet. När verksamhetsmodellen utarbetas är det bra att diskutera följande punkter tillsammans:

I den kompletterande instruktionen till verksamhetsmodellen kan man närmare beskriva de olika stegen i ärendehanteringen, såsom diskussioner mellan berörda parter, vid behov anmälan till den egna chefen och arbetarskyddsfullmäktige samt initiering av medling på arbetsplatsen. Det är också bra att berätta om hur man kan hantera situationer och om typiska lösningar. Det är också bra att beskriva vilka stödmöjligheter som finns och vilka roller de olika instanserna har. Till anvisningen kan formulär och diagram bifogas.

Verksamhetsmodellen och den kompletterande anvisningen ska diskuteras med alla som man vill att ska följa den. Ett bra sätt är att ta upp frågan vid ett gemensamt tillfälle där man har möjlighet att ställa frågor. Verksamhetsmodellen och anvisningen ska också ingå i introduktionen för chefer och arbetstagare.

Verksamhetsmodellen hjälper bara om den verkligen fungerar i praktiken. Därför ska användningen följas upp regelbundet och vid behov ska modellen och dess kompletterande anvisningar granskas. En modell som inte fungerar leder lätt till att man undviker att använder den. För att modellen ska fungera i praktiken måste man se till att

Verksamhetsmodellen är chefens praktiska verktyg för att främja arbetsgemenskapens funktion och hantera missförhållanden. Utan en enhetlig anvisning kan chefer agera inkonsekvent, vilket till exempel kan visa sig i upplevelser av orättvisor och ledarskapsproblem.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetslagstiftningen och verksamhetsmodellen ensamma inte är tillräckliga. Dessutom krävs förtroende, mod, omtanke och ett uppskattande bemötande.

Kontakta oss!