Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojeluvastuu yhteisellä  työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla toimivat työnantajat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä työturvallisuuden toteuttamisessa. Kukin työnantaja on kuitenkin vastuussa omien työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla – tilaajalla tai päätoteuttajalla – on ensisijainen velvollisuus sovittaa yhteen osapuolten työturvallisuuden kokonaisuuden hallinta.

Kun ostetaan alihankintatyötä tai teetetään töitä vuokratyönä, työsuojeluvastuuasiat on tärkeää varmistaa sopimuksia tehtäessä.

Yhteisten vaarojen työpaikka

Yhteisten vaarojen työpaikka on yhtenäinen tila, jossa toimii itsenäisesti eri työnantajia ja työnsuorittajia esimerkiksi kauppakeskus tai toimistohotelli. Yhteisten vaarojen työpaikka eroaa yhteisestä työpaikasta siinä, että toimijat ovat toisiinsa nähden itsenäisessä asemassa.

Yhtenäisessä tilassa toimivien velvollisuutena on olla keskenään yhteistoiminnassa ja tiedottaa toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamisesta ja tarpeellisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta.

Työsuojeluvastuu vuokratyössä

Vuokratyövoimaa tarjoava työnantaja huolehtii luovuttamiensa työntekijöiden ammattitaidosta ja perusvelvoitteista kuten työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen.

Vuokratyöntekijöitä vastaanottava työnantaja vastaa työn tekemisen edellyksistä ja työturvallisuudesta omalla työpaikallaan.