Gå till innehållet

Personalrum ‒ Handbok om tillämpningen av bestämmelserna om personalrum på arbetsplatserna

Handboken har uppdaterats och översatts till svenska. I handboken öppnas tillämpningen av reglerna för personalrum på arbetsplatserna.
Foto Sami Kulju

Handboken tar nu hänsyn till behoven i anslutning till motion på väg till och från arbetet vid ordnandet av personalrum och möjligheten att ordna en del av omklädnings- och tvättrummen på ett könsneutralt sätt i enlighet med riktlinjerna i planeringsanvisningen. I Personalrum-handboken tas dessa ändringar upp i dimensioneringsanvisningarna.

Uppdateringen baseras på den omarbetade planeringsanvisningen för personalrum RT 103140 (Rakennustieto 2020).

Handboken är avsedd att användas av arbetsplatschefer, arbetarskyddspersonal och arbetstagare inom alla branscher.

Ladda ner avgiftsfri PDF här: Personalrum ‒ Handbok om tillämpningen av bestämmelserna om personalrum på arbetsplatserna(du flyttas till en annan tjänst)

Handboken på finska: Henkilöstötilat – Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla(du flyttas till en annan tjänst)