Gå till innehållet

Osion alasivut

Gemensam arbetsplats, arbetsplats med gemensamma risker och hyrt arbete

Många företag både beställer och producerar tjänster via underleverantörer och som hyrt arbete. Nätverkande och samarbete inom och mellan branscher blir vanligare. Företag inom industrin och organisationer inom den offentliga sektorn beställer tjänster från den privata tjänstesektorn. Typiska underleverantörstjänster är till exempel städ- och fastighetstjänster, bevakningstjänster och ekonomi- och informationshanteringstjänster.

Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter

Det är viktigt att arbetstagarna deltar aktivt i utvecklingen av arbetssäkerheten och arbetshälsan på arbetsplatsen. Rätt inställning till säkert arbete är en grundläggande faktor för yrkesfärdighet. Arbetstagarna är skyldiga att följa arbetsgivarens bestämmelser och anvisningar och att ta hand om sin egen och andra anställdas säkerhet i sitt arbete.

Arbetslivets centrala lagar och bestämmelserna som kompletterar dem måste vara synliga för arbetstagarna på alla arbetsplatser. Utöver arbetarskyddslagstiftningen måste man också följa avtal mellan arbetsmarknadsparter, arbetsplatsspecifika bestämmelser och arbetsgivarens anvisningar om arbetssäkerhet.

Utgångspunkten för säkra och hälsosamma arbetsförhållanden är arbetsplatsernas verksamhet på eget initiativ. Arbetsgivaren och cheferna i egenskap av arbetsgivarens representanter är rättsligt huvudansvariga för arbetssäkerheten.
Var och en av oss, oavsett position och arbetsuppgift, har som arbetstagare en skyldighet att ta hand om vår egen säkerhet och säkerheten av våra arbetskamrater.

Samarbetspersoner inom arbetarskyddet – arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige, ombud och kommittéledamöter – deltar som experter i hanteringen av arbetarskyddsfrågor på sin arbetsplats.

Samarbetspersoner inom arbetarskyddet – arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige, ombud och kommittéledamöter – deltar som experter i hanteringen av arbetarskyddsfrågor på sin arbetsplats.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet agerar som arbetarskyddsmyndighet. Deras uppgift är att regionalt övervaka att bestämmelser och föreskrifter gällande arbetssäkerhet och arbetarskydd iakttas.