Gå till innehållet

Företagshälsovårdslagen förpliktar arbetsgivaren att ordna förebyggande företagshälsovård för alla arbetstagare i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som arbetar i Finland. Lagen gäller även utländska arbetsgivare och privatpersoner som fungerar som arbetsgivare.

Förebyggande företagshälsovård omfattar bland annat arbetsplatsutredning på arbetsplatsen, hälsoundersökningar, handledning och rådgivning samt upprätthållande av första hjälpen-beredskap. Därtill kan arbetsgivaren ordna sjukvård på allmänläkarnivå och övriga hälsovårdstjänster. Ordnande av sjukvård är frivilligt.

Företagshälsovårdstjänsterna ska ordnas i enlighet med god företagshälsovårdspraxis, vilket också är ett villkor för att få ersättning från FPA. God företagshälsovårdspraxis baserar sig alltid på arbetsplatsens behov. Innehållet och förverkligandet påverkas av arbetet, arbetsarrangemangen, personalstrukturen, arbetsplatsens förhållanden samt förändringar i dem.

Arbetsgivaren kan skaffa företagshälsovårdstjänster från välfärdsområdet, en privat tjänsteproducent eller en producent av företagshälsovårdstjänster (t.ex. en läkarstation) eller ordna företagshälsovården själv (egen företagshälsovård) eller tillsammans med en annan arbetsgivare.

Företagshälsovården förverkligas som multidisciplinärt samarbete. Huvudansvaret tillhör företagshälsovårdens yrkespersoner: företagshälsovårdsläkaren, företagshälsovårdaren och företagsfysioterapeuten. Teamet består därtill av nödvändiga experter, som är utbildade inom företagshälsovården, till exempel en företagshälsovårdspsykolog eller experter inom arbetshygien, socialsektorn, arbetsseende eller näringslära.

Yrkesutbildade personer bedömer behovet av sakkunniga inom företagshälsovården.

Företagshälsovårdsavtal och verksamhetsplan

Arbetsgivaren ingår ett skriftligt avtal om företagshälsovård med en utvald tjänsteproducent. Avtalet innehåller uppgifter om företagshälsovårdens allmänna arrangemang och tjänsternas innehåll samt om ordnande av sjukvård ingår utöver lagstadgad företagshälsovård. Avtalet skall ses över om omständigheterna förändras väsentligt.

Ansvaret för att ordna företagshälsovård ligger alltid hos arbetsgivaren, men företagshälsovårdens planeras tillsammans med arbetsgivaren eller en företrädare, personalen och företagshälsovårdens tjänsteproducent. Därtill utarbetar arbetsgivaren och tjänsteproducenten tillsammans en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården om ordnandet av företagshälsovård.