Gå till innehållet

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen – Arbetarskyddscentralen ger ut en handbok om att arbeta tillsammans

Arbetarskyddscentralen ger ut en ny publikation, ”Handbok för att arbeta tillsammans”, som kan användas för att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen.

Handboken innehåller metoder och anvisningar för olika situationer på arbetsplatsen, så att alla kan göra sin röst hörd och gemensamma frågor kan lyftas fram i en uppmuntrande och respektfull atmosfär.

Psykologisk trygghet är en nyckelfaktor för ett produktivt och effektivt arbete. Handboken innehåller välbekanta situationer från arbetsplatsen såsom introduktion i arbetet, identifiering av arbetets risk- och belastningsfaktorer samt hantering av resultaten från en personalundersökning.

I handboken ingår tips för både nya chefer och chefer med lång erfarenhet. Metoderna har grupperats utgående från den tid som krävs för förberedelser och genomförande, så att de är flexibla och kan tillämpas i olika situationer.

”Handboken för att arbeta tillsammans vägleder dig i olika situationer. Oavsett om du är en ny eller en erfaren chef kommer du att hitta en metod som passar dig”, säger Seija Moilanen, specialsakkunnig vid Arbetarskyddscentralen.

Handboken är en avgiftsfri tjänst för arbetsplatser och den finns tillgänglig på adressen ttk.fi/sv/julkaisu/handbok-for-att-arbeta-tillsammans(du flyttas till en annan tjänst). Handboken har översatts till svenska och engelska för att den ska vara tillgänglig för så många arbetsplatser som möjligt.

Arbetarskyddscentralen främjar arbetarskyddet på arbetsplatser och stöder gemensamma åtgärder för arbetarskyddssamarbete. Vi erbjuder utbildning, information och utvecklingstjänster för arbetsplatser och upprätthåller ett personregister för arbetarskyddet. Arbetarskyddscentralen administreras av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Mer information