Gå till innehållet

Chefens ansvar i arbetarskyddet

I praktiken realiseras arbetsgivarens ansvar och skyldigheter så att hen delegerar sin befogenhet åt cheferna i linjeorganisationen. Chefernas arbetarskyddsansvar avgörs i enlighet med de befogenheter som hör till arbetsbeskrivningen.

Då man tydligt definierat arbetarskyddsansvaret som ingår i chefernas arbetsbeskrivning och befogenheter undviker man farosituationer som beror på arbetsuppgifternas otydlighet. Det vore bra att anteckna arbetsuppgifternas arbetarskyddsansvar i arbetarskyddets verksamhetsprogram.

Arbetarskyddsansvarets roller

Högsta ledningen

Mellancheferna

Arbetsledarna