Gå till innehållet

Arbetssäkerhet vid förläggning av jordkabel

Vid schaktning finns det flera säkerhetsfaktorer. Videon går igenom metoder för att säkerställa säkerheten för personer som arbetar på arbetsplatsen och för utomstående under alla stadier i arbetet.

Förläggning av jordkablar – en gemensam byggarbetsplats

På en byggarbetsplats där man förlägger jordkablar arbetar yrkesfolk från många olika branscher. Videon går igenom arbetssätt som främjar säkerheten på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Säker elarbete vid förläggning av jordkabel

Elarbeten i samband med förläggning av jordkabel utförs alltid av en elektriker. Arbetsförhållandena är ofta utmanande. Videon går igenom säkerställande av säkerheten under de olika stadierna i arbetet.
Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, branschkommitté för elbranschen
Utgivningsår:
2023
Branscher:
Byggnadsbranschen Elbranschen
Former:
Video