Gå till innehållet

Man identifierar risker och skador genom att utreda vilka typer av arbete som ska utföras i hemmet, undersöka olika arbetssätt och intervjua arbetstagare. Med en checklista blir identifieringen mer systematisk.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2019
Branscher:
Social och hälsovård
Former:
Blankett