Gå till innehållet

Fokus ligger särskilt på skyldigheterna enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen Publikationen presenterar också god praxis och goda verksamhetssätt Arbetsplatserna uppmuntras att införa dessa.

Publikationen riktar sig till ledning, chefer, arbetarskyddspersonal, förtroendevalda och dem som arbetar med personalutvecklingsuppgifter.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, servicegruppen
Innehåll:
Arbetsgrupp: Tuula Haavasoja, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL Pirkko Janas, Jämställdhetsombudsmannens byrå Tanja Lehtoranta, Fackförbundet Pro Seija Moilanen, Arbetarskyddscentralen Kirsi Mäkinen, Apotekens arbetsgivarförbund Merja Vihersalo, Servicefacket PAM Kirsi Yli-Kaitala, Arbetshälsoinstitutet; Redaktör: Seija Moilanen, Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2024
ISBN (pdf):
978-951-810-897-2
Branscher:
Gemensamma ämnen

Relaterade publikationer