Gå till innehållet

Ny publikation för att främja mångfald i arbetslivet

Publikationen om mångfald i arbetsgemenskapen ger stöd för att främja likabehandling och jämställdhet.

Arbetarskyddscentralens servicegrupp har nyligen publicerat ett heltäckande perspektiv på mångfaldens betydelse i arbetslivet och ger vägledning om hur den ska beaktas i ledarskapet och arbetarskyddet. 

I arbetsgemenskaper inom alla branscher arbetar en allt större mångfald av människor. Med mångfald i arbetsgemenskapen menas inte bara människors inbördes olikheter utan även den helhet som den skapar.

Publikationen Mångfald, likabehandling och jämställdhet inom arbetsgemenskapen undersöker mångfalden i arbetsgemenskapen ur olika perspektiv som ålder, bakgrund, språk, familjesituation, arbetsförmåga och styrkor. Dess syfte är att stödja arbetsplatser i att främja likabehandling och jämställdhet samt att leda och ta hänsyn till mångfald inom arbetarskyddet.

”Mångfald i arbetsgemenskapen är bra på många sätt. I publikationen berättar vi om fördelarna. Det viktiga är att vi inkluderar alla och gör det möjligt att använda våra styrkor i arbetet”, säger specialsakkunnig Seija Moilanen från Arbetarskyddscentralen.

Publikationen behandlar också betydelsen av och skapandet av psykologisk trygghet i arbetsgemenskapen. Dessutom erbjuder den aktuella perspektiv som kulturell mångfald, antirasism, förändrad arbetsförmåga, ålders- och familjevänlig arbetskultur samt sexuella minoriteter och könsminoriteter.

”Vi har också lyft fram språkmedvetenheten. Arbetsgemenskapen kan på många sätt möjliggöra och stödja utvecklingen av talat och skrivet språk,” berättar Moilanen.

Publikationen beskriver också olika former av diskriminering och ger anvisningar för dem som upplever att de har blivit diskriminerade i arbetslivet. Anvisningarna är sammanfattade i en separat checklista.

Diskriminering är förbjudet i arbetslivet och kan förekomma i många former. I publikationen ges praktiska exempel på situationer som kan utgöra diskriminering ur diskrimineringslagens och jämställdhetslagens synvinkel.

Fenomen och begrepp som rör mångfaldsdimensionerna i arbetsgemenskapen beskrivs kortfattat i slutet av publikationen. Dessutom sammanställs lagstiftning om ämnet. Publikationen finns tillgänglig som kostnadsfri pdf på finska, svenska och engelska. Checklistan om diskriminering finns också tillgänglig på dessa språk.

Mer information