Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi julkaisu monimuotoisuuden edistämiseen työelämässä

Työyhteisöjen monimuotoisuutta käsittelevä julkaisu tarjoaa tukea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmän tuore julkaisu tarjoaa kattavan näkökulman monimuotoisuuden merkitykseen työelämässä sekä ohjeita sen huomioimiseen johtamisessa ja työsuojelussa. 

Työyhteisöissä kaikilla toimialoilla työskentelee yhä enemmän erilaisia ihmisiä. Työyhteisön monimuotoisuudella tarkoitetaan ihmisten keskinäisen erilaisuuden lisäksi sen luomaa kokonaisuutta.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä -julkaisu tarkastelee työyhteisön monimuotoisuutta eri näkökulmista, kuten ikä, tausta, kieli, perhetilanne, työkyky ja vahvuudet. Sen tavoitteena on tukea työpaikkoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä sekä monimuotoisuuden johtamisessa ja huomioimisessa työsuojelussa.

”Monimuotoisuus työyhteisössä on monella tavalla hyvä asia. Kerrommekin julkaisussa sen hyötyjä. Olennaista on, että otamme kaikki mukaan ja mahdollistamme vahvuuksien käyttämistä työssä”, sanoo erityisasiantuntija Seija Moilanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Julkaisussa myös käsitellään psykologisen turvallisuuden merkitystä ja rakentumista työyhteisössä. Lisäksi se tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia, kuten kulttuurinen monimuotoisuus, antirasismi, työkyvyn muutokset, ikä- ja perheystävällinen työkulttuuri sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

”Olemme nostaneet esille myös kielitietoisuuden. Työyhteisöhän voi monin tavoin mahdollistaa ja tukea puhutun ja kirjoitetun kielen kehittymistä”, kertoo Moilanen.

Julkaisu kuvaa myös syrjinnän eri muotoja ja antaa ohjeita sille, joka kokee tulleensa syrjityksi työelämässä. Ohjeet on tiivistetty erilliseen muistilistaan.

Syrjintä on työelämässä kiellettyä ja sillä voi olla monia muotoja. Julkaisussa annetaan käytännön esimerkkejä tilanteista, jotka voivat olla syrjintää yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain näkökulmasta.

Työyhteisön monimuotoisuuden ulottuvuuksiin liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä kuvataan julkaisun lopussa lyhyesti. Lisäksi kootaan aihepiiriin liittyvää lainsäädäntöä. Julkaisu on saatavana maksuttomana pdf-julkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös syrjintätilanteita koskeva muistilista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on saatavilla näillä kielillä.

Lisätietoja

Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt hallinnoivat Työturvallisuuskeskusta.