Gå till innehållet

Arbetarskyddsansvaret bärs också till exempel av planerare av arbetslokaler eller maskiner och utrustning som används i arbetet, eftersom man måste sträva efter att säkerställa säkerheten redan vid planeringen av arbetet och arbetslokalerna. Då fattar man ofta besluten som är av störst betydelse med tanke på arbetsmiljön.

Med förutseende och interaktiv planering av arbetsmiljön som engagerar personalen är det möjligt att uppnå planeringslösningar som främjar arbetstagarnas välbefinnande i arbetet, arbetsprestation, effektivitet, arbetshälsa och trivsel i arbetet.