Gå till innehållet

Kognitiv funktionsförmåga är samarbete mellan informationsbehandlingens olika delområden som gör det möjligt för människor att klara sig i vardagen och dess krav.
Funktionerna är psykiska funktioner relaterade till mottagning, behandling, lagring och användning av information.(du flyttas till en annan tjänst)