Gå till innehållet

”Teamet har många nya arbetstagare, och ett nytt verksamhetsår börjar. Hur håller jag ett effektivt och inspirerande målsamtal för teamet? Hur får man bäst fram varje teammedlems kompetens och styrkor?”

Område: grupputvecklingssamtal, behandling av förändring, behandling av strategin

Tidsanvändning: från en halv timme till en timme, kräver förberedelser

Tillbehör: ledig väggyta, blockpapper, post-it-lappar eller anteckningspapper, tusch, pennor, målartejp eller häftmassa

Beskrivning av metoden

Fäst två papper från blädderblocket (eller ännu större papper) på väggen innan deltagarna anländer. Lämna utrymme mellan pappren, så att du senare kan sätta upp ett till papper. Skriv Nuläget som rubrik på det vänstra arket och Målet på det högra arket. Täck över rubrikerna med papper, så att du enkelt kan avslöja dem senare.

Berätta för deltagarna om syftet med övningen, till exempel en ny strategi eller förändring i processen x.

Be alla att först själva fundera över syftet med övningen. Uppmuntra deltagarna att skriva ner nyckelord eller att rita dem (om ni använder post-it-lappar > en sak/lapp). Reservera 3–5 minuter till detta. Perspektiven är följande:

Samla ihop gruppens funderingar.

Sätt upp ett tredje papper mellan de två tidigare. Rita ett berg och en väg över berget till målet på pappret. Fundera tillsammans på mellanetapper på vägen från nuläget till målet. Skriv eller rita dem som skyltar eller vägvisare.