Gå till innehållet

Det har funnits ett behov i arbetslivet att samla ihop informationen om skyldigheterna i de föreskrifter som gäller personalrum, deras tillämpning och god praxis.

Handboken är avsedd att användas av arbetsplatschefer, arbetarskyddspersonal och arbetstagare inom alla branscher.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen
Innehåll:
Pirkko Mäkinen och Toivo Niskanen
Utgivningsår:
2022
ISBN (pdf):
978-951-810-752-4
Branscher:
Gemensamma ämnen
Former:
PDF