Gå till innehållet

PDF

Chefen och förändringskommunikation

I förändringssituationer betonas chefens roll genom öppen, regelbunden, tydlig och förtroendeingivande kommunikation och delaktighet. Syftet med denna publikation är att sammanställa god praxis och synpunkter som chefer kan ta del av och hänsyn till.

Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter

Målet med guiden Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter är att göra det lättare att identifiera osakligt bemötande och klargöra principerna för ingripanden i osakligt bemötande i de förtroendevaldas verksamhet.

Introduktion i textilvård

Denna handbok är avsedd för arbetsplatser inom textilvårdsbranschen. Handboken kan användas som hjälpmedel för att ge en arbetstagare introduktion och handledning i arbetet. Handboken presenterar säkra arbetssätt med hjälp av texter och bilder.

Checklista för introduktionsutbildning

Checklistan för introduktionsutbildning innehåller en strukturerad förteckning över saker som ska tas upp. Listan fungerar som stöd för planeringen och genomförandet av introduktionen. Både handledaren och den som introduceras använder listan för att följa upp introduktionen och försäkra sig om att arbetstagaren lärt sig sakerna. Listan kan kopieras, gallras och kompletteras på arbetsplatsen.

Resiliens i arbetet och i vardagen

Resiliens är vitalitet som gör det möjligt för dig att övervinna svåra faser. Det innebär förmågan att anpassa sig till förändringar och lära av dem, att hitta möjligheter för tillväxt inför utmaningar och att överleva trots det som har hänt.