Gå till innehållet

Kan man arbeta på distans under sjukfrånvaron eller åka på semester? Måste man delta i bedömningen av arbetsförmågan och hälsoundersökningar?

Arbetarskyddscentralens servicegrupp har tillsammans med ledande företagsläkare från EK och SAK tagit fram fråge- och svarspar avseende tillvägagångssätt gällande sjukfrånvaro och arbetsförmåga.

För att förebygga problem är det viktigt att arbetsplatsen har en konfidentiell atmosfär mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren och företagshälsovården avtalar om och utarbetar dessutom tillsammans en skriftlig beskrivning av praxis för hantering och uppföljning av arbetsförmågan och modellen för tidigt stöd. Modellen behandlas i samverkan med arbetarskyddet. Att hantera sjukfrånvaro är en viktig del av denna modell för tidigt stöd.