Gå till innehållet

Etisk belastning avser upplevelser av stress och belastning som orsakas av etiska utmaningar. Etisk belastning uppstår när personliga värderingar strider mot verksamhetsmiljön.

Emotionell (affektiv) belastning uppstår vanligtvis från olika upplevelser av psykologiskt och socialt hot, såsom misstro, att bli utanför gruppen eller inte uppmärksammas, brist på uppskattning eller psykologisk osäkerhet.

Etiskt belastande är situationer där en person är omedveten om vad som är rätt eller av tillräckligt bra kvalitet, eller situationer som är förknippade med alltför mycket ansvar i förhållande till möjligheterna till handling.

Exempel på etisk belastning

Emotionell belastning förekommer vanligen också bland personer som arbetar i kundtjänstuppgifter. Arbetsuppgifterna kan vara krävande och kundernas situationer svåra. Människoöden och deras lidande påverkar oundvikligen även personen som hjälper dem. Arbetstagarna kan också utsättas för trakasserier, osakligt bemötande eller hot om våld i sitt arbete.