Gå till innehållet

PDF

Etisk belastning på arbetsplatsen

Målet med publikationen är att stödja arbetsplatserna med att identifiera och hantera arbetsbelastning. Den riktas till arbetsplatsernas ledning, chefer, arbetarskyddspersoner och anställda samt läroanstalter.

Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan

Ett gott uppträdande gäller alla och hör även hemma i politiken, beslutsfattandet och arbetslivet. Handboken är till hjälp för att identifiera och ingripa i osakligt bemötande i förtroendevaldas verksamhet.

Arbetssäkerhet till sjöss

Syftet med denna guide är att främja arbetssäkerheten, hälsan och välbefinnandet i arbetet inom sjöfartsbranschen. Arbetssäkerheten börjar med tankar och attityder och alla som arbetar ombord på fartyget har ansvar för den.