Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Autoalan työalatoimikunta

Autoalan työalatoimikunta on autokaupan ja autokorjaamoalan yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 10 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajia, 2 edustaa teknisiä toimihenkilöitä ja 4 edustaa työntekijöitä.

Elintarviketeollisuuden työalatoimikunta

Elintarvikealojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 13 jäsentä, joista 4 edustaa Elintarviketeollisuusliitto ry:tä työnantajien edustajina ja 9 edustaa palkansaajia.

Kemianteollisuuden työalatoimikunta

Kemianteollisuuden työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alan-sa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Kemianteollisuuden työalatoimikuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista 6 edustaa työnantajia ja 9 edustaa palkansaajia. Kemianteollisuuden työalatoimikuntaan yhdistettiin 6.9.2017 alkaen lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta.

Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta

Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämis-työtä oman alansa työpaikoilla. Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 2 edustaa Autonrengasliitto ry:tä ja 2 edustaa Kumiteollisuus ry:tä työn-antajien edustajina ja 7 edustaa palkansaajia.

Maatalousalan työalatoimikunta

Maatalousalojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia. Alojen työehtosopimusosapuolet sopivat jäsenten lukumäärän ja edustajuuden.

Metsäalan työalatoimikunta

Metsäalan työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä näiden arvostusta ja työn tuottavuutta, pääsääntöisesti koulutuksen ja viestinnän keinoin. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia.

Paperiteollisuuden työalatoimikunta

Paperiteollisuuden työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää toimialansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja tuottavuutta sekä työhyvinvoinnin kehittämistä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alan työnantajia ja palkansaajia. Alan työmarkkinajärjestöt sopivat jäsenten lukumäärästä ja heidän edustajuudestaan.

Puuteollisuuden työalatoimikunta

Puuteollisuuden työalatoimikunta on sahateollisuuden ja puusepänteollisuuden yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä tuottavuutta oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia. Alan työmarkkinajärjestöt sopivat jäsenten lukumäärästä ja heidän edustajuudestaan.

Rakennusalojen työalatoimikunta

Rakennusalojen työalatoimikunta on rakennusalan yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 14 jäsentä. Jäsenistä enintään puolet on työnantajien nimeämiä ja enintään puolet palkansaajien nimeämiä.

Sähköalojen työalatoimikunta

Sähköalojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Sähköalojen työalatoimikuntaan kuuluu 13 jäsentä, joista 5 edustaa työnantajia ja 8 edustaa palkansaajia.

Teknologia-alojen työalatoimikunta

Teknologia-alojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä teknologia-alojen työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajia, 3 toimihenkilöitä ja 4 edustaa työntekijöitä.

Tekstiili- ja kenkäteollisuuden työalatoimikunta

Tekstiili-ja kenkäteollisuudentyöalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää tekstiili-, vaate-, nahka-ja kenkäteollisuuden sekä tekstiilihuoltoalantyöturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä omien alojentyöpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 3 edustaa työnantajia ja 8 edustaa palkansaajia.

Viestintäalan työalatoimikunta

Viestintäalan työalatoimikunta on painoalan, kustannustoiminnan ja mediaviestintäalan yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 7 jäsentä, joista 2 edustaa työnantajia ja 5 edustaa palkansaajia.

Teollisuusryhmän kokoonpano

Jäsenet

Työnantajan edustajat
henkilö avoin, Elintarviketeollisuusliitto ry
Henri Litmanen, Rakennusteollisuus RT ry
henkilö avoin, Kulutustavararyhmä ry
Sauli Holappa, Teknologiateollisuus ry
Jaana Neuvonen, Kemianteollisuus KT ry
henkilö avoin, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Toimihenkilöiden edustajat
Tanja Luukkanen, Ammattiliitto Pro ry
Taru Reinikainen, Ammattiliitto Pro ry
Hannu Takala, Insinööriliitto IL ry, YTN

Työntekijöiden edustajat
Tapio Jääskeläinen, Rakennusliitto ry
Riitta Koskinen, Teollisuusliitto ry
Vesa Kotaviita, Teollisuusliitto ry
Hannu Ulenius, Paperiliitto ry

Sihteeri

Markku Tolvanen, Työturvallisuuskeskus

Teollisuuden toimialasivut

Ota yhteyttä