Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lakisääteisten terveystarkastuksen perusteena voivat olla:

Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä terveystarkastukset tehdään työsuhteen alkaessa ja määräajoin (alku- ja määräaikaistarkastus) sekä työsuhteen päättyessä. Niiden tavoitteena on seurata työn terveysvaikutuksia ja estää työntekijää sairastumasta työssä esiintyvän altisteen tai muun sairastumisvaaran vaikutuksesta. Tarkastukset tehdään yleensä 1–3 vuoden välein ja tarkastusväli määritellään työolosuhteiden mukaan.

Esihenkilö voi ohjata työntekijän työkykyarvioon epäillessään työntekijän työkyvyn heikentyneen. Työntekijä voi itsekin tarvittaessa hakeutua työterveyshuoltoon työkykyarvioon.

Terveystarkastus voidaan tehdä myös työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi tai osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuraamiseksi. Työntekijän on osallistuttava lakisääteisiin terveystarkastuksiin. Esihenkilö huolehtii, että lakisääteiset terveystarkastukset toteutuvat.