Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työpaikkaväkivallan hallinta

Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat sekä työturvallisuus- että asiakasturvallisuusriski. Väkivalta ja sen uhka edellyttävät työpaikalla ennakoivia toimenpiteitä, riittäviä turvajärjestelyjä sekä menettelytapoja uhkatilanteiden jälkihoitoon.

Työaika

Tällä sivustolla määritellään työaikaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kuvataan työaikalain periaatteet. Lisäksi tarkastellaan kuormittumisen hallintaa ja palautumista erilaisissa työaikamuodoissa. Työehtosopimuksilla tarkoitetaan myös virkaehtosopimuksia.

Työsuojelu osaksi ammattitaitoa oppilaitoksessa

Tarjoamme ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille tukea sekä työkaluja, joilla vahvistaa opiskelijoiden työsuojeluosaamista. Tämä auttaa oppilaitosta kehittämään myös omaa turvallisuuttaan.