Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Erityisansiomitalin ja muiden tunnustusten haku – teemahaku 2024

Haku on päättynyt 31.1.2024.

Haun teemana on: Työstä aiheutuvan kuormituksen ennaltaehkäisy ja hallinta.

Teemassa huomioidaan sekä psykososiaalista (henkistä) että fyysistä työturvallisuutta ja -terveyttä edistävät toimenpiteet, jotka ovat kehittäneet työyhteisöä ja toimivat hyvinä esimerkkeinä. Huomioitavia seikkoja voivat olla mm: yhdessä tekeminen, koko työyhteisön osallistuminen, yhteistä vastuuta ja luottamusta edistävät toimet, johtaminen, esihenkilötyö, työterveysyhteistyö, työsuojelun yhteistoiminta ja muu verkostoyhteistyö.

Ehdotukset voivat kohdistua niin pitkäjänteiseen kehittämistyöhön kuin yksittäisiin työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Palkitsemistoimikunta huomioi valintoja tehdessään seuraavia näkökulmia:

Työympäristötyön erityisansiomitalin tai muun työympäristötyön tunnustuksen saajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä. Valinnoilla kannustetaan jatkamaan ansiokasta työtä työympäristön kehittämiseksi.

Erityisansiomitali voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi. Erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa.

Tietoa työympäristötyön erityisansiomitalista ja muista tunnustuksista

Uusi tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista (485/2022) tuli voimaan 1.9.2022. Uusi asetus korvaa aikaisemman asetuksen työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista (106/1997).

Uuden asetuksen mukaan erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Palkitsemistoimikunnan asettaa Työturvallisuuskeskuksen hallitus asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista. Palkitsemistoimikunta myöntää myös muita työympäristötyön tunnustuksia. Näiden tunnustusten muoto päätetään palkitsemisen yhteydessä.

Mitali ja muut tunnustukset myönnetään maksutta.

Työturvallisuuskeskuksen hallitus kutsui 30.8.2022 palkitsemistoimikuntaan seuraavat tahot:

Erityisansiomitalin käyttäminen

Työympäristötyön eritysansiomitalia voidaan käyttää virallisissa tilaisuuksissa. Erityisansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Mitalia seuraa omistuskirja.

Lisätietoa