Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista (485/2022) tuli voimaan 1.9.2022. Uusi asetus korvaa aikaisemman asetuksen työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista (106/1997).

Uuden asetuksen mukaan erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Palkitsemistoimikunnan asettaa Työturvallisuuskeskuksen hallitus asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista. Palkitsemistoimikunta myöntää myös muita työympäristötyön tunnustuksia. Näiden tunnustusten muoto päätetään palkitsemisen yhteydessä.

Mitali ja muut tunnustukset myönnetään maksutta.

Työturvallisuuskeskuksen hallitus 30.8.2022 kutsui palkitsemistoimikuntaan seuraavat tahot:

Kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat nimenneet toimikuntaan edustajat ja varaedustajat.

Mitalin ja muiden tunnustusten hakeminen – teemahaku 2023

Palkitsemistoimikunta pyytää ehdotuksia työympäristötyön erityisansiomitalin tai muun työympäristötyön tunnustuksen saajista 28.2.2023 mennessä. Ehdotukset jätetään alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Haun teemana on: Muuttuva työelämä – muutoksen hallinta ja muutoksiin varautuminen työssä.

Teemassa huomioidaan mm. työn tekemisen muutokset (etätyö, monipaikkainen työ), yhteiset työpaikat, osaamisen ja jatkuvan oppimisen vaatimukset, lisääntynyt digitalisaatio ja automaatio, työelämän monimuotoisuus ja mielenterveyden haasteet.

Palkitsemistoimikunta huomio valintoja tehdessään ainakin seuraavia näkökulmia:

Työympäristötyön erityisansiomitalin tai muun työympäristötyön tunnustuksen saajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä. Valinnoilla kannustetaan jatkamaan ansiokasta työtä työympäristön kehittämiseksi. Erityisansiomitali voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi.

Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa.

Kaikki tunnustuksen saajat julkistetaan Työturvallisuuskeskuksen järjestämässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa 28.4.2023. Ministeri tai hänen edustajansa luovuttaa työympäristötyön erityisansiomitalin/mitalit.

Erityisansiomitalin käyttäminen

Työympäristötyön eritysansiomitalia voidaan käyttää virallisissa tilaisuuksissa. Erityisansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Mitalia seuraa omistuskirja.

Lisätietoa