Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Mobiili työ

Mobiilissa työssä työaika leviää ja rakentuu uudella tavalla. Monipaikkaisuuden vaatima siirtyminen eri paikkojen välillä ja työpisteiden perustaminen sekä purkaminen useita kertoja päivän aikana, matkustamiseen vaadittu aika, aikavyöhykkeiden yli työskentely, työntekijän tapa hoitaa tehtäviään sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet ovat tekijöitä, jotka voivat pidentää työpäivää. Yksilöiden väliset erot ovat suuria.

Esimiehen vastuulla on seurata työaikaa. Tähän kuuluu todellisten työtuntien raportointi ja käytännöistä sopiminen.

Esimiehen roolissa korostuvat luottamuksen synnyttäminen ja ylläpitäminen, pelisääntöjen luominen, tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen. Tarvitaan keinoja seurata työntekijöiden kuormittumista sekä työilmapiiriä.

Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.  Etätyön erityispiirteenä on, että aloite voi tulla joko työntekijältä tai työnantajalta, mutta siihen ryhtymisen ja lopettamisen tulee perustua aina työntekijän tahdonilmaisuun.

Etätyösopimus

Yleisten pelisääntöjen lisäksi, jokaisen varsinaiseen etätyöhön aikovan tulee tehdä työnantajan kanssa sopimus etätyöhön ryhtymisestä. Sopimuksessa on sovittava etätyön säännöistä, määrästä, aikataulusta, kustannuksista, sopimuksen kestosta sekä muista tarpeellisista seikoista. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisena.

Ryhdyttäessä tekemään etätyösopimusta, olisi selvitettävä työntekijän kodin tai vapaa-ajan asunnon soveltuminen etätyön tekemiseen. Aluksi on tarpeen myös selvittää mitä kustannuksia ja mahdollisia hankintoja etätyöskentely aiheuttaa. Tavoitteena tulee olla etätyösäännöksien tasapuolisuus kaikkia työntekijöitä kohtaan.

Etätyön toimintaperiaatteista sopiminen

Lomakkeita mobiilin ja etätyön työolojen arviointiin