Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Mobiili työ

Mobiililla työllä tarkoitetaan yleensä sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Työntekijä liikkuu ja työskentelee yli 10 tuntia viikossa muualla kuin päätyöpaikallaan ja käyttää sähköisiä kommunikaatiovälineitä yhteydenpitoon.

Mobiilin työn vaativuustekijöitä ovat:

Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.  Etätyön erityispiirteenä on, että aloite voi tulla joko työntekijältä tai työnantajalta, mutta siihen ryhtymisen ja lopettamisen tulee perustua aina työntekijän tahdonilmaisuun.

Etätyösopimus

Yleisten pelisääntöjen lisäksi, jokaisen varsinaiseen etätyöhön aikovan tulee tehdä työnantajan kanssa sopimus etätyöhön ryhtymisestä. Sopimuksessa on sovittava etätyön säännöistä, määrästä, aikataulusta, kustannuksista, sopimuksen kestosta sekä muista tarpeellisista seikoista. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisena.

Ryhdyttäessä tekemään etätyösopimusta, olisi selvitettävä työntekijän kodin tai vapaa-ajan asunnon soveltuminen etätyön tekemiseen. Aluksi on tarpeen myös selvittää mitä kustannuksia ja mahdollisia hankintoja etätyöskentely aiheuttaa. Tavoitteena tulee olla etätyösäännöksien tasapuolisuus kaikkia työntekijöitä kohtaan.

Etätyön toimintaperiaatteista sopiminen

Lomakkeita mobiilin ja etätyön työolojen arviointiin