Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Vuorovaikutusta tapahtuu, kun paikalla on kaksi tai useampi ihminen. Ihminen vaikuttaa aina toiseen, halusipa sitä tai ei. Vuorovaikutuksen tavoitteena on saada vastaanottaja ymmärtämään viesti sanojen ja sanattomien viestien avulla. Ilmeet, eleet ja asenne vaikuttavat viestin perillemenoon ja ymmärtämiseen.

Vuorovaikutustilanteessa osallistujat tuottavat, jakavat ja tulkitsevat merkityksiä yhdessä. Kyseessä on monimutkainen prosessi, jolla ei ole selkeää alkua ja loppua. Se, mitä sanomme ja miten viestimme tulkitaan, riippuu monesta tekijästä. Siihen vaikuttaa muun muassa asiayhteys, osapuolten tavoitteet ja tulkinnat sekä kulttuuri.

Hyvää vuorovaikutusta edistää

Hyvää vuorovaikutusta estää

Olipa kerran työyhteisö

Olipa kerran työyhteisö -video havainnollistaa, miten hankalia asioita voi ottaa rakentavasti puheeksi.