Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työpaikan vaarojen tunnistus ja riskien arviointi sekä työpaikkaselvitys muodostavat perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle. Tarkoituksenmukainen ensiapuvalmius (koulutus- ja ensiapuvälineiden tarve) suunnitellaan yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon ja tarvittaessa väestönsuojelun ja pelastustoimen kanssa.

Työsuojelun toimintaohjelmaan ja myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan on hyvä määritellä koulutettavien henkilöiden tarve ja määrä sekä koulutuksen sisältö (EA1, EA2, Hätäensiapu). Samoin kirjataan, kuka työpaikalla ylläpitää rekisteriä koulutetuista ja huolehtii ensiapuvälineistä.

Työnantaja huolehtii, että henkilökunta saa riittävän perehdytyksen ensiapujärjestelyistä sekä ohjeet avun hälyttämiseen onnettomuustilanteessa. Ensiavun järjestämiseen kuuluu myös tarpeellinen neuvonta ja ohjaus työstä tai työtilanteista johtuvien psyykkisten reaktioiden hallitsemiseksi.

Ensiapukoulutusta voi antaa asianmukaisen ensiapukouluttajan koulutuksen saanut henkilö. Henkilöstön ensiaputaitoja pidetään yllä säännöllisellä koulutuksella ja harjoitusten avulla, jolloin samalla tarkistetaan ohjeistuksen tarkoituksenmukaisuus.

Työnantaja voi laittaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset ensiapukoulutuskustannukset työterveyshuollon Kelan korvaushakemukseen.

Ensiapukoulutuksen tarvetta arvioitaessa on hyvä muistaa muut työpaikalla olevat henkilöt, kuten asiakkaat.