Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työsuojeluhenkilörekisteri

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitetaan työpaikoilla työsuojelun yhteistoimintatehtäviin nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteystiedot. Rekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön rekisteri, jonka ylläpidon ministeriö on antanut Työturvallisuuskeskuksen tehtäväksi. Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoittaminen on työnantajan lakisääteinen velvoite.

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikön nimeää työnantaja ellei työnantaja itse hoida tätä tehtävää.

Työsuojeluasiamies

Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa henkilöstön edustajiksi voidaan valita työsuojeluvaltuutetun lisäksi työsuojeluasiamiehiä. Asiamiehet edustavat tiettyä rajattua henkilöstöryhmää kuten toimipistettä, osastoa tai ammattiryhmää.

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, perustetaan työsuojelun yhteistoimintaan työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin.

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla, kuka ja mitä

Mitkä ovat työpaikan työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden roolit ja tehtävät. Klikkaamalla oheista kuvaa avautuu pdf-tiedosto, jossa eri toimijoiden ja tehtävien kohdalta aukeaa linkki lisätietoon.

(siirryt toiseen palveluun)

Työsuojelu kuuluu kaikille

(siirryt toiseen palveluun)

Työsuojeluvastuu yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla toimivat työnantajat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä työturvallisuuden toteuttamisessa. Kukin työnantaja on kuitenkin vastuussa omien työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla – tilaajalla tai päätoteuttajalla – on ensisijainen velvollisuus sovittaa yhteen osapuolten työturvallisuuden kokonaisuuden hallinta.

Kun ostetaan alihankintatyötä tai teetetään töitä vuokratyönä, työsuojeluvastuuasiat on tärkeää varmistaa sopimuksia tehtäessä.

Yhteisten vaarojen työpaikka

Yhteisten vaarojen työpaikka on yhtenäinen tila, jossa toimii itsenäisesti eri työnantajia ja työnsuorittajia esimerkiksi kauppakeskus tai toimistohotelli. Yhteisten vaarojen työpaikka eroaa yhteisestä työpaikasta siinä, että toimijat ovat toisiinsa nähden itsenäisessä asemassa.

Yhtenäisessä tilassa toimivien velvollisuutena on olla keskenään yhteistoiminnassa ja tiedottaa toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamisesta ja tarpeellisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta.