Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Putoamisuojaus

Putoaminen on keskeinen vaaratekijä työskenneltäessä korkealla, telineillä, työtasoilla tai tikkailla ja liikuttaessa lähellä kuiluja, aukkoja ja reunoja.  Putoamisen estäminen varmistetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja hankkimalla turvalliset työtasot ja asianmukaiset suojarakenteet ja turvalaitteet.

Kulkutiet varustetaan suojakaiteilla, joihin kuuluvat käsijohde, välijohde ja tarvittaessa jalkalista. Suojakaiteen sopiva korkeus on noin yksi metri. Kuilut ja aukot suojataan tukevilla kansilla.

Tikkaat

Tikkailla työskentelyssä on suuri tapaturmariski, ja niiden turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

A-tikkaita saa käyttää työtelineiden asemesta työalustana vain silloin, kun työ on lyhytkestoinen tai kun jostain muusta syystä olisi kohtuutonta vaatia työtelinettä. A-tikkaita voidaan käyttää tavallisen huonekorkeuden tiloissa, painumattomalla ja tasaisella alustalla.

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita voidaan käyttää lyhytaikaisiin kertaluonteisiin töihin, kuten nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen. Nojatikkaiden tilapäisen ja kertaluonteisenkin käytön yhteydessä on tärkeää varmistaa, etteivät ne pääse kaatumaan tai luistamaan paikaltaan.

Telineet

Ennen työtelineen tai siirrettävän telineen valintaa on aina selvitettävä mahdollisuus kiinteän työtason käyttöön. 

Telineelle tulee laatia pystytys-, käyttö- ja purkamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon rakenteelliset vaatimukset ja tehtävän työn edellytykset. Teline pystytetään ja puretaan aina suunnitelman mukaan. Pystytyksen ja purkamisen aikana on huolehdittava putoamissuojauksesta.

Telineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla silloin, kun työtason korkeus on yli kaksi metriä. Suojakaiteen pitää olla vähintään metrin korkuinen, ja siinä on oltava välijohde ja jalkalista.

Telineiden turvalliseen käyttöön, pystytykseen ja purkamiseen liittyviä tarkempia määräyksiä on annettu valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta, Valtioneuvoston asetus rakennustyön  turvallisuudesta 205/2009.

Videolla kerrotaan asioista, joihin telineiden tilaajan, käyttäjän ja asentajan on tärkeää kiinnittää huomiota. Telineiden tulisi aina sopia mahdollisimman hyvin niiltä tehtävään työhön. Näin varmistetaan, että niiden käyttö on turvallista.

Nostotyöt

Nostot on aina suunniteltava huolellisesti. Erikoisnostot, kuten raskaat nostot, suurten kappaleiden nostot ja yhteisnostot, edellyttävät nostotyösuunnitelmaa. 

Nostoissa saa käyttää vain hyväksyttyjä, tarkastettuja ja ehjiä nostolaitteita ja apuvälineitä.  Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja apuvälineiden suurin sallittu kuormitus, joka on merkitty laitteeseen.

Nostettavan kappaleen paino ja painopiste tarkistetaan ja taakka kiinnitetään huolellisesti ja asianmukaisesti. Taakan kiinnityksessä on huolehdittava, ettei taakka leikkaa nostoliinaa tai -raksia  Taakkaa ei saa nostaa henkilöiden yli.

Nostureita saavat käyttää vain erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt.  Merkinannot noston aikana nosturin käyttäjälle antaa yksi henkilö.

Henkilönostoihin saa käyttää pääasiallisesti ainoastaan henkilönostoihin suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja apuvälineitä.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)