Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Puhu suoraan ja loukkaamatta

Blogi

Mitä tulee mieleesi, kun kuulet sanan erimielisyys?

Erimielisyydet ovat luonnollinen osa työyhteisön toimintaa ja niitä esiintyy kaikissa työyhteisöissä: toimialasta, johtamisjärjestelmästä ja työpaikan koosta riippumatta. Siellä missä on ihmisiä yhdessä, siellä sattuu ja tapahtuu - kaikenlaista.

Saatamme ajatella, että erimielisyyksiä tulisi välttää työpaikalla. Päinvastoin: erimielisyydet ovat hyödyllisiä. Ne kertovat siitä, että meillä on työhön liittyen jotain, jota on tarpeen kerrata, tarkentaa, selventää, korjata tai muuttaa. Ne siis auttavat kehittämään työtä ja työyhteisön toimintaa.

Työhön liittyvät erimielisyydet kannattaa selvittää ajoissa, sillä tilanteet eivät korjaannu välttelemällä tai puhumattomuudella. Mitä varhemmin asiaan tartutaan, sitä vähemmän kuonaa kertyy. Jos erimielisyyttä ei selvitetä, se vaikeuttaa työn sujumista ja yhteistyötä. Pitkittyessään erimielisyys voi johtaa kielteiseen käyttäytymiseen toista kohtaan, jopa häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun.

Töitä tulee suunnitella ja mitoittaa siten, että työvuoron tai -päivän aikana on riittävästi huokoisuutta, aikaa, työhön liittyvistä asioista keskustelemiseen. On myös tärkeää, että meillä on halua ja osaamista käsitellä erimielisyyksiä. Kun onnistumme erimielisyyden käsittelemisessä, se vahvistaa luottamusta ja kannustaa toistekin hankalien tilanteiden puheeksi ottamiseen.

Keskustellaan ratkaisukeskeisesti

Ammatillisuuteen kuuluu se, että keskustelemme asiallisesti ja toista loukkaamatta hankalammaltakin tuntuvista asioista. Osa ammatillisuutta on myös se, että työhön liittyviä asioita käsitellään työpaikalla ja mahdollisten yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. Lähtökohtaisesti olisi hyvä, että erimielisyys voitaisiin selvittää ja käsitellä osapuolten kesken. Apuna voi toimia Työturvallisuuskeskuksen Olipa kerran työyhteisö -video, jossa esitellään yksi malli tähän.

Erimielisyyttä selvitettäessä kannattaa keskustella ratkaisukeskeisesti ja välttää esimerkiksi syyllisen etsimistä. Voit edetä seuraavasti:

Hakekaa yhteistä ratkaisua tilanteeseen. Muistakaa kuunnella toistenne näkemyksiä ja kysyä tarvittaessa tarkennuksia. Puhukaa suoraan ja loukkaamatta – tekemällä opitte.

Mielekästä työtä sujuvasti reilussa työyhteisössä

On tärkeää muistaa, että useimmiten erimielisyyksien taustalla on työjärjestelyihin liittyviä epäselvyyksiä, eikä se, että ”tuo toinen on tahallaan hankala ihminen”. Tyypillisiä ovat esimerkiksi ristiriitaiset tai puutteelliset ohjeet, epäselvät tehtäväkuvat, vastuut tai odotukset taikka työvälineisiin tai työoloihin liittyvät epäkohdat.

Tavoitteena on, että meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä mielekästä työtä sujuvasti reilussa työyhteisössä. Tämän tueksi tarvitsemme työpaikalla toimintamalleja, joita on tärkeää säännöllisesti kerrata yhdessä ja joiden käyttöä tulee harjoitella.

Työturvallisuuskeskus valmentaa työpaikkoja erimielisyyksien rakentavaan käsittelyyn osana Turvatuokio-konseptia. Valmennus on mahdollista tilata myös omalle työpaikalle.

Kirjoittaja Seija Moilanen on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija,
vastuualueinaan työelämän kehittäminen, psykososiaalinen kuormitus,
Työhyvinvointikortti, Kuormitusvaaka, osaamismerkit ja yksityiset palvelualat.
Lue lisää asiantuntijaesittelysivulta.