Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi digijulkaisu: Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on tuottanut maksuttoman digijulkaisun Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa.

Kuva: Mikael Ahlfors

Julkaisun tavoitteena on auttaa työpaikan toimijoita parantamaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan siten, että yhteistyö ja yhteistoiminta työpaikalla tukee sekä organisaation toiminnan tuloksellisuutta että henkilöstön hyvinvointia.

Yhteistoiminnan
tarkoitus on edistää henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen päämäärien
toteutumista sekä parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja. Yhteistoimintamenettelyiden merkitys korostuu
erityisesti työelämän muutostilanteissa.

Hyvin toimiva työyhteisöviestintä mahdollistaa hyvät edellytykset
tiedonkululle, yhteistyölle ja yhteistoiminnalle. Tärkeää on myös, että
jokaisella on halua ja kykyä tarkastella omaa rooliaan ja kehittää taitojaan
viestinnän, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteistoiminnan osapuolena. Jokainen on
työyhteisössä viestijä, joka antaa
sanoille ja asioille merkityksiä omien kokemustensa sekä kunkin
viestintätilanteen perusteella.

Työyhteisön käsite
on muuttunut ja laajentunut työn ja toimintatapojen muutoksien myötä. Työtä tehdään nykyisin enenevässä
määrin verkostoissa, tiimeissä ja projekteissa. Silloin ylitetään helposti myös
organisaatiorajoja. Useammat työyhteisöt toimivat
virtuaalisessa työympäristössä ainakin osittain. Kun työpaikalla suunnitellaan
kokouskäytäntöjä, on hyvä pohtia niiden tavoitteita, sisältöjä, ajankäyttöä ja
osallistujia kriittisestikin. Vallitsevat kokouskäytännöt voivat olla
uudistamisen tarpeessa.

Digijulkaisu sisältää
käytännönläheisiä ohjeita, jotka liittyvät yhteistoiminnan toteuttamiseen,
työyhteisöviestintään, vuorovaikutustaitoihin, kokouskäytäntöihin ja median
rooliin.

Tutustu tästä linkistä digijulkaisuun Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

Lisätietoa

Päivi
Rauramo, asiantuntija
Työturvallisuuskeskus
paivi.rauramo@ttk.fi

040 5470908