Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojelunäkökulma haastavan asiakkaan kohtaamiseen puhelin- ja verkkopalvelutyössä

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on tuottanut digijulkaisun Haastavan asiakkaan kohtaaminen puhelin- ja verkkopalvelutyössä – työsuojelunäkökulma. Sen tarkoituksena on tukea puhelin- ja verkkopalvelutyötä tekeviä työntekijöitä ja heidän esihenkilöitään psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa ja antaa ohjeita erilaisiin haastavan asiakkaan kohtaamistilanteisiin.

Palvelutyössä
onnistunut asiakaspalvelu on asiakastilanteen hallintaa alkaen keskustelun
aloittamisesta aina lopetukseen asti. Keskustelu voi tapahtua kasvokkain,
puhelimessa tai sähköisiä viestintävälineitä käyttäen. Hyvä asiakaspalvelu
vaatii työntekijän riittävää koulutusta ja perehdytystä tehtävään. Työolojen
terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, esihenkilön sekä
työyhteisön tuki ovat myös tärkeitä taustatekijöitä.

Vaativat
asiakastilanteet saattavat kuormittaa työntekijöitä arjen työssä. Työntekijät voivat
kokea työssään myös häirintää, epäasiallista kohtelua tai väkivallan uhkaa.

Digijulkaisu Haastavan
asiakkaan kohtaaminen puhelin- ja verkkopalvelutyössä – työsuojelunäkökulma
sisältää
käytännönläheisiä ohjeita liittyen hyvinvointiin
työssä, kuormittumisen hallintaan, haastavan asiakkaan kohtaamiseen sekä epäasiallisen
kohtelun ja häirinnän tilanteisiin.

Lisätietoa

Päivi
Rauramo
asiantuntija
Työturvallisuuskeskus
etunimi.sukunimi@ttk.fi

040 547 0908