Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuustyö tukee työpaikan perustehtävää

Blogi
Työpaikkojen työturvallisuustyö perustuu työturvallisuuslakiin. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyden haittoja. Työturvallisuuslaissa säädetään tarkemmin esim. työympäristöstä, työpaikan ergonomiasta sekä fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta kuormittavuudesta.

Kuva: Mikael Ahlfors

On selvää, että jokainen meistä haluaa näiden kaikkien asioiden olevan kunnossa omalla työpaikallamme. Haluamme tehdä töitä työturvallisuustyössä onnistumisen eteen, olimmepa sitten johtajia, esihenkilöitä tai työntekijöitä.

Onnistuneella työturvallisuustyöllä edistetään työn sujuvuutta arjessa ja tuetaan työpaikan perustehtävää ja johtamista. Työsuojelutoimenpiteitä ovat esim. työsuojelun toimintaohjelma, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työn ja työympäristön suunnittelu, työoloja parantavat toimenpiteet ja niiden vaikutusten seuranta sekä perehdytys, opetus ja ohjaus. 

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta kuvataan työsuojelun yhteistoimintamenettely työpaikalla. Se täydentää siten työturvallisuuslakia. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvin asioihin. 

Yhteistoiminta on onnistuneen työturvallisuustyön avainsana. Kukaan ei pysty yksin laittamaan työturvallisuusasioita kuntoon. Myös lakisääteinen työterveyshuolto on osa yhteistoimintaa. Vaikka nämä toiminnot ovatkin laissa määriteltyjä, niiden ei pidä perustua vain lain kirjaimeen, vaan aitoon yhteistoimintaan.

Työnantaja ja työnantajan edustajina toimivat johtajat ja esimiehet ovat aina juridisesti vastuussa työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja ja parempaa työtä. Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö.

Kaiken yhteistyön onnistumisen pohjana ovat yhdessä tekemisen kulttuuri ja yhdessä kehittämisen taidot. Onnistuneeseen yhteistyöhön liittyy kuunteleminen, toisten mielipiteiden huomioiminen ja ennen kaikkea luottamus. Yhteistoiminnan onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että meillä on riittävästi innostuneita ja motivoituneita henkilöitä työsuojelutehtäviin. Työsuojeluvaalit ovat juuri nyt ajankohtaiset useimmilla työpaikoilla. Nyt sinullakin on mahdollisuus asettua ehdolle tärkeään yhteistoimintatehtävään, työsuojeluvaltuutetuksi, -varavaltuutetuksi, -asiamieheksi tai työsuojelutoimikunnan jäseneksi.

Kirjoittaja Rauno Hanhela on Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja.