Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma -julkaisu on uudistettu

Sosiaalista mediaa hyödynnetään paljon yritysten markkinoinnissa ja myynnin tukena. Moni yritys toivoo työntekijöiden osallistuvan oman yrityksen brändin vahvistamiseen ja kannustaa työntekijöitä aktiiviseen viestintään sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media muuttaa työn tekemisen tapaa ja on yhä useammalle osa virtuaalista työympäristöä.

Somen käytöstä on hyvä sopia työpaikalla. Useiden organisaatioiden viestintäohjeistuksessa suhtaudutaan myönteisesti työntekijöiden osallistumiseen julkiseen keskusteluun – myös sosiaalisessa mediassa. Työntekijän on kuitenkin oltava selvillä, milloin hän edustaa organisaatiota ja milloin hän antaa lausuntoja yksityishenkilönä.

Sosiaaliseen mediaan liittyvät kielteiset puolet tulisi nähdä myös työsuojelullisena asiana. Some tekee niin aiheellisesta kuin aiheettomasta kritiikistä entistä julkisempaa ja on siksi psykososiaalinen kuormitustekijä, joka tulee työsuojelussa ottaa huomioon. Työpaikoilla on suositeltavaa olla yhteisesti sovitut periaatteet ja käytännöt siitä, miten somen aiheuttamaan haitalliseen kuormittumiseen tai koettuun epäasialliseen kohteluun puututaan.

Sosiaalinen media on suositeltavaa ottaa huomioon työyhteisön suunnitelmissa, ohjeistuksissa ja koulutuksissa. Työpaikoilla tulisi olla yhteisesti laaditut linjaukset sosiaalisen median käytöstä ja toimintaohjeet sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan työpaikkaa tai sen henkilöstä koskevaan loukkaavaan kirjoitteluun.

Esimerkkejä epäasiallisesta käyttäytymisestä somessa

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmän tuottama digijulkaisu Sosiaalisen median työkäyttö – työsuojelunäkökulma on uudistettu. Se sisältää hyödyllistä tietoa ja käytännön ohjeita sosiaalisen median työkäytön ongelmien ehkäisyyn ja hallintaan ottaen huomioon työnantajan ja työntekijän vastuut ja roolit.

Työryhmä: Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskus, Tuula Haavasoja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Janne Kiiskinen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Mikko Kuivalainen Työturvallisuuskeskus, Tanja Lehtoranta Ammattiliitto Pro

Linkki digijulkaisuun: Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma

 
Lisätietoa:
Päivi Rauramo, asiantuntija TtM
Työturvallisuuskeskus
paivi.rauramo@ttk.fi
puhelin 040-5470908