Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskuksen toiminta vuonna 2021 – hyvää palautetta koulutuksista ja aktiivista hanketoimintaa

Työturvallisuuskeskuksen toiminnassa painottui vuonna 2021 digiloikan jatkuminen. Koulutukset toteutettiin pääasiassa verkossa ja niiden saama palaute oli erittäin hyvää.
Koronapandemia löi leimansa edellisen vuoden tavoin
myös vuoden 2021 Työturvallisuuskeskuksen toimintaan. Digiloikan eteneminen jatkui ja etätyöskentely muuttui jo rutiiniksi. Koronatilanteesta huolimatta tavoitimme koulutustilaisuuksissa noin 8 000 henkilöä.
Työturvallisuuskortin suoritti noin 137 000 henkilöä ja Työhyvinvointikortin
noin 2 500 henkilöä. Koronasta huolimatta toteutimme yhdessä toimialaverkoston kanssa 61 hanketta.
Työturvallisuuskeskus saavutti erinomaisen tuloksen T-Median Luottamus & Maine 2021 -tutkimuksessa. Työturvallisuuskeskus oli sijalla 10
julkishallinnon toimijoiden joukossa. Kaikki maineen
osa-alueet vahvistuivat ja olivat hyvällä tasolla. Saman
tuloksen saimme sidosryhmätuen osalta. Myös tunnettuutemme kasvoi hieman. Saimme tutkimuksen kautta
vahvistusta sille, että meihin luotetaan ja sanomaamme
halutaan kuulla.
Kiinnitimme vuoden aikana erityistä huomiota asiakaspalveluun, asiakaskokemukseen ja loppukäyttäjien mukanaoloon toiminnassamme. Hanketoiminnassa painotettiin yhteiskehittelyä käyttäjien kanssa, digitaalisuutta, yhteistyötä
useiden toimijoiden kesken ja uusien teemojen nostamista työturvallisuustyöhön. Vaikuttavuutta tuotiin vahvemmin esiin. Työpaikan työturvallisuustoimintaa, osaamista ja kehitystä tukevia digitaalisia toteutuksia tehtiin entistä enemmän kuten animaatioita, videoita, kampanjamateriaaleja, työohjeistuksia sekä vuorovaikutteisia
materiaaleja. Myös käyttäjämäärät kasvoivat näissä
toteutusmuodoissa.
Viestinnässä painotimme
asiantuntijoiden roolia oman osaamisalueensa viestijöinä ja saimme tätä kautta hyvin näkyvyyttä mediassa.
Strategiatyö väritti toimintaamme koko vuoden ajan.
Prosessi yhdisti meitä sisäisesti ja sitoutti toimialaverkostoamme sekä työelämää laajemminkin toimintaamme. 
Työturvallisuuskeskus seisoo vankalla kivijalalla, joka rakentuu työmarkkinayhteistyöstä ja toimialakohtaisesta osaamisesta.

Tutustu Työturvallisuuskeskuksen toimintakertomukseen 2021