Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Mikä ihmeen Sotergo?

Blogi

Ennen kuin avaan Sotergo-käsitettä enempää, varoitan että tämä blogi sisältää paljastuksia kesän tapahtumasta Rovaniemellä. Sosiaali- ja terveysalan kuormittuminen on ollut paljon esillä viime aikoina. Alan töissä on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Niiden ratkaiseminen ei tapahdu ihan naps ja kops.

Kuva: Mikael Ahlfors

Ratkaisujen etsimisessä ja oikeiden toimenpiteiden löytämisessä
auttaa ergonominen tarkastelu. Ergonomia on työn ja toimintaympäristön
ennakoivaa suunnittelua ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Usein kuvitellaan,
että ergonomiassa huomioidaan vain työpisteen oikeanlainen rakentaminen.
Todellisuudessa ergonomia voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen eli fyysiseen,
kognitiiviseen ja organisatoriseen.

Fyysinen ergonomia huomioi fyysisen työskentelyn ja tukee
toimintakykyä siltä osin. Kognitiivinen ergonomia pureutuu työtilanteisiin,
jossa vaaditaan keskittymistä, oppimista ja ajattelua. Organisatorisessa
ergonomiassa etsitään ratkaisuja työprosesseihin ja työyhteisötason
järjestelyihin.

Kiinnittämällä
huomio ergonomiaan, voimme poistaa haitallisia kuormitustekijöitä. Arviointi
työympäristön toimivuudesta johtaa usein kehittämisprojektiin, joka vaatii aina
tavoitteen ja kehittämistoimenpiteiden asettamisen. Näin saamme vähennettyä
erilaisten vammojen riskiä ja edistettyä jaksamista ja työhyvinvointia. Mikäli
kuormitustekijöitä ei tunnisteta, ne voivat johtaa pitkään jatkuneena
työntekijän sairastumiseen.

Tätä kaikkea käsittelemme Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomian
asiantuntijaryhmässä, Sotergossa. Ryhmä koostuu sosiaali- ja
terveysministeriön, opetushallituksen, Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen,
Työturvallisuuskeskuksen, sosiaali- ja terveysalan kunnallisen ja yksityisen
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajista sekä eri asteisen
sote-koulutuksen edustajista. Sotergon toimintaa valvoo
Työturvallisuuskeskuksen hallitus.

Sotergo-asiantuntijaryhmä pitää vuosittain seminaarin, jossa
käsitellään ergonomian haasteita laajasti. Tänä vuonna seminaari on Rovaniemellä 9. -10.6. Seminaarin ohjelma on monipuolinen,
sisältäen mm. toimintakyvyn arviointia ja toimintakykymittaria, työyhteisön kipukohtien tunnistamista,
palautumista ja apuvälineiden käyttöä, turvallisuusjohtamista, ennakoivaa
johtamista sekä sote -alan pito- ja vetovoimaa.

Jos kiinnostuit asiantuntijaryhmän toiminnasta, tilaa uutiskirjeemme, seuraa
tapahtumia ja lähde toimintaan mukaan. Toivottavasti näemme myös Rovaniemellä
kesällä!

Kirjoittaja
Kaija Ojanperä on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija,
vastuualueinaan sosiaali- ja terveysalat, sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto Sotergo ja työelämän
päihdeasiantuntijat -ryhmä.