Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Vastaa kyselyyn: Työpaikan altisteet eli kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät työpaikalla

Työpaikan turvallisuuden takaajia ovat työnantaja, työntekijät, työterveyshuolto ja työsuojeluvalvonta. Kun kukin osapuoli hoitaa oman osuutensa ja velvollisuutensa yhteistyössä muiden kanssa, työpaikalla on turvallista tehdä työtä.

Työelämässä on edelleen runsaasti kemiallisia, biologisia ja fysikaalisia tekijöitä eli työpaikan altisteita, joille altistumisesta saattaa aiheutua tapaturmia, sairauksia ja ammattitauteja tai jopa kuolemantapauksia, jotka voidaan välttää altisteiden oikeanlaisella tunnistamisella ja hallinnalla.

Työsuojeluhallinto lähestyy kyselyn muodossa eri toimijoita ja kerää näkemyksiä toimenpiteistä, joilla riittävä työturvallisuuden taso työpaikan altisteiden osalta varmistetaan. Tämä kysely koskee vain työpaikan altisteita. Altisteisiin eivät kuulu työpaikan kuormitustekijät, esimerkiksi psykososiaaliset riskit.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään työsuojeluhallinnon tulevien toimenpiteiden, toiminnan ja valvonnan suunnittelussa sekä lainsäädännön tarkentamisessa. Tähtäämme tulevaisuuteen, joten nykyiset rakenteet tai toimenpiteet eivät ole vastauksia rajoittavia.

Vastaamiseen menee aikaa 10-15 minuuttia. Vastaukset analysoidaan anonyymisti. On tärkeää, että kukin vastaa kyselyyn omien kokemustensa ja näkemystensä perusteella. Jokaisen vastaajan näkökulma on tärkeä! Vastausaikaa on kesäkuun 2022 loppuun saakka.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja kyselystä antavat Kirsi Kyrkkö ja Mari Leppilampi sosiaali- ja terveysministeriöstä (etunimi.sukunimi@gov.fi).