Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskortin koulutusta kaksi vuosikymmentä

Blogi

Oulun seudulla havahduttiin 2000-luvun alkupuolella metalli- ja metsäteollisuudessa yhtenäisen työturvallisuuskoulutuksen tarpeeseen. Taustalla oli alihankintatyön voimakas lisääntyminen. Päätettiin kokeilla systeemiä, jossa organisoidaan keskitetysti työturvallisuuden peruskoulutusta.

Kuva: Mikael Ahlfors

 
 
 

Koulutuksen tavoitteeksi asetettiin yhteisen työpaikan työturvallisuuden kehittäminen ja päällekkäisen työturvallisuuskoulutuksen poistaminen. Kokeilu rakennettiin Oulun yliopiston toteuttamassa hankkeessa. Ensimmäiset pilottikoulutukset olivat vuonna 2002 ja varsinaiset koulutukset vuonna 2003. Loppu on historiaa.

Hankkeelle asetettiin kunnianhimoinen tavoite: 20 000 koulutettua. Nyt koulutussuorituksia on jo yli 2,5 miljoonaa ja voimassa olevia Työturvallisuuskortteja on noin 800 000. Järjestelmä on menestystarina maailmanlaajuisessakin mittakaavassa. Tänä päivänä Työturvallisuuskorttia kouluttaa yli tuhat organisaatiota ja lähes kaksituhatta kouluttajaa.

Koulutusta järjestävät isot yritykset omalle henkilöstölleen sekä isot koulutusorganisaatiot, mutta järjestelmä tarjoaa työtä myös isolle joukolle pieniä yrityksiä tai toiminimiyrittäjiä. Koulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain noin 12 000 ja niihin osallistuu noin 140 000 kurssilaista. Koulutus on teollisuuden ja rakentamisen lisäksi laajentunut kaikille aloille, viimeksi sosiaali- ja terveysalalle.

Mikä mahtaa olla tämän menestystarinan salaisuus?

Työnantajat tietävät, että Työturvallisuuskorttikoulutuksen käyneillä on tietty perusosaaminen, jonka kautta yhteinen työturvallisuuskieli löytyy helposti yhteisellä työpaikalla. Sen päälle on helppo rakentaa yritys- ja työmaakohtainen perehdytys ja pohtia kussakin työssä tarvittavaa lisäosaamista. Koulutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja tilaajan vaatimuksiin. Viime kädessä jokainen yritys päättää mitä koulutusta se hyväksyy työturvallisuusosaamisen osoittamiseksi omilta työntekijöiltään sekä palvelun tarjoajiltaan.

Työturvallisuuskorttikoulutus on näinä vuosina kehittynyt materiaalikeskeisyydestä oppimistavoitteisiin perustuvaksi. Järjestelmä mahdollistaa koulutuksen suuntaamisen kurssilaisten tarpeita vastaavaksi. Toimialalähtöisyys on koko ajan ollut vahvasti mukana ja sitä on tarkoitus entisestään painottaa jatkossa. Samalla panostetaan myös kouluttajien toimialaosaamisen varmistamiseen. Kehittämistyössä on mukana koko suomalainen työelämä, ydinjoukkona tilaajayrityksistä koostuva edelläkävijäyritysten ryhmä sekä koulutetut kurssinjohtajat. Koulutusta järjestetään 15 eri kielellä ja aineisto on saatavilla myös selkokielisenä. Koulutuksessa korostuu ryhmän yhdessä oppiminen.

Toivottakaamme hyvää menestystä Työturvallisuuskortille seuraavillekin kahdelle vuosikymmenelle. Aikaa seuraten ja kentän tarpeiden mukaan kehittyen tälle menestystarinalle on helppo ennustaa hyvää jatkossakin.