Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työympäristötyön erityisansiomitalien hakuprosessi siirtyy Työturvallisuuskeskukseen

Työympäristötyön erityisansiomitalien hakuprosessi ja mitalitoimikunta siirtyvät Tapaturmavakuutuskeskukselta Työturvallisuuskeskukselle tasavallan presidentin kesäkuussa vahvistaman asetuksen mukaisesti syyskuun alusta lähtien.

Uudella asetuksella säädettään työympäristötyön erityisansiomitalista ja kumotaan vanha asetus työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista (106/1997). Lisäksi työympäristötyön ansiomitalista luovutaan.

Erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen alaisuudessa toimivan palkitsemistoimikunnan esityksestä. Työturvallisuuskeskuksen hallitus asettaa palkitsemistoimikunnan asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista.

Asetus tulee voimaan 1.9.2022.

Lisätietoja