Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Tunnista ja hallitse somehäirinnän riskejä työssä

Blogi
Somehäirinnän ja maalittamisen ilmiöt ovat tulleet osaksi työelämää. Häirinnän kohteeksi voi joutua niin poliisi, toimittaja, opettaja, sosiaalityöntekijä, tutkija, syyttäjä kuin yrittäjäkin.
Kuva: Mikael Ahlfors

Somehäirintä kohdistuu usein henkilöihin, jotka työssään kohtaavat ihmisiä ja tekevät heitä koskevia päätöksiä tai osallistuvat julkiseen keskusteluun työnsä puolesta.

Vaikka somehäirintä ilmiönä ei ole uusi, niin on sen tunnistamisessa ja riskienhallinnassa työpaikoilla vielä parannettavaa. On tärkeää ymmärtää, että häirintä voi vaarantaa työntekijän terveyden.

Työnantajan vastuulla on, että organisaatiossa on sovittu häirinnän ja somehäirinnän riskien hallinnan keinoista ja yhteisistä periaatteista. Esihenkilö työantajan edustajana vastaa siitä, että työpaikalla tunnistetaan riskit, tehdään ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet. Työpaikalla on tärkeää yhdessä laatia ohjeet, kuinka toimitaan, jos työntekijä joutuu häirinnän kohteeksi. Lisäksi on tärkeää sopia siitä, kuinka tapahtuneet tilanteet työyhteisössä käsitellään, kuinka jälkihoito toteutetaan ja kuinka tilanteista voidaan ottaa opiksi. Esihenkilön on tärkeää olla työntekijän tukena ja muistuttaa siitä, että kenenkään ei pidä jäädä asian kanssa yksin.

Tukea asian käsittelyyn työyhteisössä saat Työturvallisuuskeskuksen maksuttomassa Turvatuokio-webinaarissa, joka on tarkoitettu kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille.

Somehäirintä ja maalittaminen on osa Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän Julkisen alan väkivalta ja sen uhka hallintaan -hanketta. Blogin kirjoittajat ovat työryhmän puheenjohtaja Marjaana Walldén Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta ja Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Sari Aksberg.